Hải Quan Việt Nam

TỜ KHAI NHẬP KHẨU

 

TỜ KHAI XUẤT KHẨU

 • Cách khai báo tờ khai xuất khẩu
 • Các tiêu chí không được chỉnh sửa trên tờ khai
 • Chỉnh sửa tờ khai xuất khẩu (chưa phân luồng)
 • Luồng xanh
 • Luồng vàng
 • Luồng đỏ
 • Chỉnh sửa tờ khai xuất khẩu (đã phân luồng)

 

KHAI BÁO CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM

 • Khai báo HYS
 • Khai báo chứng từ đính kèm (thông tư 39)

THIẾT LẬP

 • Thiết lập thông số VNACCS
 • Hướng dẫn dò danh sách bảng mã chuẩn (Note: cung cấp link 1 số bảng mã chuẩn)

 

PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN CDS LIVE